• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16

УДРУЖЕЊЕ
ПЧЕЛАРА КИКИНДА ул. Генерала Драпшина 48 up.kikinda@gmail.com

Јуче започето слање захтева за субвенције по кошници пчелаДатум објављивања вести:
Број прегледа: 190

 
Пчелари су први који ће за „подстицаје по кошници“ моћи да поднесу захтев електронским путем, захваљујући пилот пројекту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

На овај начин ће сама процедура остваривања права на подстицај бити олакшана, а пчелари ће много брже доћи до свог подстицаја.Приступ апликацији за подношење електронског захтева је омогућен са званичне интернет презентације Управе за аграрна плаћања uap.gov.rs.Пчелари који имају регистрован електронски потпис, цео процес ће обавити уношењем тражених података у апликацију (подаци о подносиоцу захтева, број пољопривредног газдинства, ХИД број и број пчелињих стајалишта) и електронским подношењем захтева. Током самог процеса електронског потписивања имаће детаљна упутства која ће их водити кроз процес. Решење поводом овог захтева биће им такође прослеђено електронским путем.

Подносиоци захтева који немају регистрован електронски потпис, моћи ће да након уношења тражених података,  генеришу образац за подношење захтева који ће на себи имати бар код. Генерисани образац са бар кодом је неопходно одштампати, својеручно потписати, или оверити (у случају да је подносилац захтева предузетник), а  потом га послати препорученом поштом на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, може да оствари право на подстицаје у сточарству по кошници пчела за најмање 20, а највише 1000 кошница пчела. То у пракси значи да сви пчелари који имају мање од 20 обележених и регистрованих кошница пчела не испуњавају услов за остваривање права на подстицај по кошници пчела, док они који имају преко 1000 кошница и подносе захтев за остваривање права на овај подстицај, неће по аутоматизму бити одбијени због прекорачења прописаног броја кошница, већ ће им се признати подстицаји за 1000 кошница пчела.

Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела може се поднети и на Обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела за _____ годину, који се доставља на горе наведену адресу.

Подстицаји се остварују у износу од 720 динара по кошници пчела.“

Извор информација: Сајт Управе за аграрна плаћања

Подсећамо да су колеге које желе да добију субвенције у обавези да имају регистровано пољопривредно газдинство у 2019 години и да су уредно извршили пријаву стања и активни надзор код надлежног ветеринара.

 

Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
Izrada sajta Tirien