• 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16

УДРУЖЕЊЕ
ПЧЕЛАРА КИКИНДА ул. Генерала Драпшина 48 up.kikinda@gmail.com

ЧЛАНОВИ 2021

Чланарина за 2021 годину, одлуком Скупштине Удружења пчелара Кикинда од 24.02.2019. године, износи 2.000,00 динара а за породичне чланове, сходно чл.15 ст.2 Статута Удружења пчелара Кикинда, износи 400,00 динара.

Једногласном одлуком Скупштине Удружења пчелара Кикинда која је одржана 28.02.2016. године све колеге, који су дугогодишњи чланови, односно који су платили чланарину за предходну годину и раније, дужни су да своју чланарину уплате најкасније до 31.03.2020. године а након тог рока, ако чланарину не измире, престаје им чланство у Удружењу као и све повластице које као чланови уживају.

 1. Бранковић Мирослав
 2. Бранковић Вера – породична
 3. Јерковић Драган
 4. Терзин Драган – почасни/заслужни члан
 5. Стјепановић Живан – почасни/заслужни члан
 6. Ћатић Драгутин – почасни/заслужни члан
 7. Рилак Милан – почасни/заслужни члан
 8. Штрбац Илија – почасни/заслужни члан
 9. Јовић Веселин – почасни/заслужни члан
 10. Илић Бојан из Раче – почасни/заслужни члан
 11. Мишић Бобан из Јагодине – почасни/заслужни члан
 12. Кабок Имре – почасни/заслужни члан
 13. Чипчић  Душан – почасни/заслужни члан
 14. Бјељац Бране – почасни/заслужни члан
Izrada sajta Tirien