• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16

УДРУЖЕЊЕ
ПЧЕЛАРА КИКИНДА ул. Генерала Драпшина 48 up.kikinda@gmail.com

ПРАВИЛНИК о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране животињског пореклаДатум објављивања вести:
Број прегледа: 375

Изашао је нови ПРАВИЛНИК о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране животињског порекла којим се прописује начин како регистровати објекат за врцање и складиштење меда као и за складиштење саћа.

Приликом подношења захтева за регистрацију објекта у домаћинству потребно је следеће:

  • Попуњен Захтев за упис у регистар објеката (образац 1., који је издвојен за преузимање и налази се у прилогу текста) из Правилника о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране животињског порекла (“Сл.гл.РС”59/19),
  • републичка административна такса, тар.бр 1,9,26 од 2.470,00 динара, на жиро рачун 840-742221843-57 Буџет РС
  • Доказ о власништву објекта (тачна адреса објекта, број катастарске парцеле и катастарске општине, према којој у Управи могу проверити Ваше власништво у Катастру непокретности РС)
  • У случају да објекат није власништво пчелара, потребан је уговор о закупу или изјава власника о давању објекта на коришћење;

Текст Правилника можете преузети ОВДЕ

Документацију можете предати на писарници Управе за заједничке послове, у улици Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд или послати поштом на исту адресу.

Након пријема документације, уколико се установи да је све уредно попуњено добићете  регистарски (РС) број за тај објекат. Регистарски број је потребно да се налази на етикети-декларацији меда.

Службена контрола ради провере испуњености ветеринарско санитарних услова, коју сте изјавили да објекат има приликом подношења захтева, је предвиђена Правилником у року од три месеца од дана уписа у Регистар регистрованих објеката.

Чланови Удружења пчелара Кикинда о детаљима се могу распитати у току редовних састанака недељом, који се одржавају у просторијама удружења. Такође, можете посетити и сајт СПОС-а

образац 1

Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
Izrada sajta Tirien