• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16

УДРУЖЕЊЕ
ПЧЕЛАРА КИКИНДА ул. Генерала Драпшина 48 up.kikinda@gmail.com

Заказана је редовна Годишња скупштина Удружења пчелара Кикинда за дан 23.02.2020. са почетком у 9,00 сатиДатум објављивања вести:
Број прегледа: 134

На редовном састанку чланова УП Кикинда одржаном 19.01.2020 године заказана је редовна  Годишња скупштина Удружења пчелара Кикинда за дан 23.02.2020. (недеља) са почетком у 9,00 сати и предложен је следећи дневни ред:

Предлог дневног реда редовне годишње Скупштине Удружења пчелара Кикинда

Избор радних тела

Извештај Надзорног одбора о кворуму

Извештај о раду Удружења пчелара Кикинда за 2019 годину

Извештај о финансијском пословању Удружења пчелара Кикинда за 2019 годину

Извештај о раду пописне комисије и запреми инвентара

 Извештај надзорног одбора о пословању Удружења пчелара Кикинда за 2019 годину

Извештај о раду Суда части за 2019 годину

Извештај о раду Комисије за доделу признања за 2019 годину

Финансијски план за 2020 годину

План и програм рада Удружења пчелара Кикинда за 2020 годину.

Расправа о поднетим извештајима и плановима и усвајање истих

Гласање о даљем поверењу досадашњем председнику и Извршном Одбору

Разно

Додела признања заслужним колегама

После Скупштине, за 12 сати истог дана, а након завршетка Скупштине, заказујемо и заједнички ручак за чланове Удружења. Одлуку о висини котизације донећемо на заједничком састанку дана 09.02.2020 године. Последњи дан за уплату котизације биће 21.02.2020 године

 

Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
Izrada sajta Tirien