• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16

УДРУЖЕЊЕ
ПЧЕЛАРА КИКИНДА ул. Генерала Драпшина 48 up.kikinda@gmail.com

Адреса:

 

Удружење Пчелара Кикинда

Генерала Драпшина бр. 48

23300 Кикинда

 

Е-mail: up.kikinda@gmail.com

Телефон: o230 438 974

 

Текући рачун (нови): 325-9500600059220-94 код Војвођанске банке у Кикинди

Текући рачун у трезору: 840-0000014108763-80

 

ПИБ: 102962799
МБ: 08082987

 

 

 

Саша Чолак председник 063-88-55-496 bim82@mts.rs
Андраш Сабо потпредседник 063-156-64-63
andras.pcelar@gmail.com
Зоран Оличков секретар 064-19-301-83
Славица Дангубић благајник
069-53-50-460 scajadangubic@gmail.com
Бојана Адамов члан ИО 064-08-08-300 vbojena@gmail.com
Душко Јањић члан ИО 061-63-12-444
janicdusko67@gmail.com
Ранко Самарџија члан ИО
063-72-51-056
ranko.samardzija@gmail.com
Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
Izrada sajta Tirien