• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16

УДРУЖЕЊЕ
ПЧЕЛАРА КИКИНДА ул. Генерала Драпшина 48 up.kikinda@gmail.com

Адреса:

 

Удружење Пчелара Кикинда

Генерала Драпшина бр. 48

23300 Кикинда

 

Е-mail: up.kikinda@gmail.com

Телефон: o230 438 974

 

Текући рачун: 325-9500600059220-94 код Војвођанске банке у Кикинди

Текући рачун у трезору: 840-0000014108763-80

 

ПИБ: 102962799
МБ: 08082987

 

 

 

Милош Јанчић председник 060-056-54-49  milos.jancic@gmail.com
Роберт Горча потпредседник 063-819-56-72
 robertgorca1981@gmail.com
Предраг Варађанин секретар 064-148-44-14  varadja@gmail.com
Миленко Миросављев благајник
064-413-35-58
Славица Дангубић члан ИО 069-535-04-60  scajadangubic@gmail.com
Миломир Ковалски члан ИО 065-834-84-38
Саша Чолак члан ИО
063-885-54-96
 bim82@mts.rs
Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
Izrada sajta Tirien