• 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16

УДРУЖЕЊЕ
ПЧЕЛАРА КИКИНДА ул. Генерала Драпшина 48 up.kikinda@gmail.com

ЧЛАНОВИ 2017

Чланарина за 2017, одлуком Скупштине Удружења пчелара Кикинда од 2015 године, годину износи 1.200,00 динара а за породичне чланове, сходно чл.15 ст.2 Статута Удружења пчелара Кикинда, износи 240,00 динара.

Једногласном одлуком Скупштине Удружења пчелара Кикинда која је одржана 28.02.2016. године све колеге, који су дугогодишњи чланови, односно који су платили чланарину за предходну годину и раније, дужни су да своју чланарину уплате најкасније до 31.03.2017. године а након тог рока, ако чланарину не измире, престаје им чланство у Удружењу као и све повластице које као чланови уживају.

Списак чланова за 2017. годину

 1. Бранковић Мирослав
 2. Бранковић Вера – породична
 3. Ковалски Миломир
 4. Јерковић Драган
 5. Лајош Кабок
 6. Карановић Савка
 7. Ковачевић Влада
 8. Сабо Андраш
 9. Сабо Бојана  – породична
 10. Мићић Млађен
 11. Јанчић Милош
 12. Јанчић Александра – породична
 13. Попов Сава
 14. Попов Мирослава – породична
 15. Шугић Спасоје
 16. Шугић Зорица – породична
 17. Ињац Бoра
 18. Декањ Клара
 19. Иличин Душан
 20. Недучин Милан
 21. Сретковић Владимир
 22. Јурошевић Марко
 23. Радивојевић Радован
 24. Живковић Данило
 25. Немет Роберт
 26. Радишић Зоран
 27. Весков Милан
 28. Косаренко Кристијан
 29. Јањић Душко
 30. Јањић Бојана – породична
 31. Дангубић Славица
 32. Стојанов Никола
 33. Миросављев Миленко
 34. Тапаи Зоран
 35. Богојевић Мирослав
 36. Маринков Драган
 37. Кеча Миле
 38. Крстић Сава
 39. Горча Роберт
 40. Вулин Бранислав
 41. Адамов Бојана
 42. Зарић Предраг
 43. Зарић Александар
 44. Чипчић Душан
 45. Чипчић Бранко – породична
 46. Мишков Дарко
 47. Шкуљец Павле
 48. Глигор Зоран
 49. Гарача Неђо
 50. Мрђа Мирослав
 51. Штрбац Бранислав
 52. Чолак Саша
 53. Сивачки Драгомир
 54. Варађанин Предраг
 55. Варађанин Милутин – породична
 56. Путник Иван
 57. Тановић Мирослав
 58. Богдановић Борис
 59. Томашев Гаврило
 60. Радујко Мирослав
 61. Радујко Драгана – породична
 62. Кором Доната
 63. Самарџија Ранко
 64. Самарџија Никола – породична
 65. Самарџија Ранко
 66. Самарџија Душан – породична
 67. Кукић Стојан
 68. Петров Петар
 69. Ђурин Радован
 70. Тот Андраш
 71. Фазеркаш Јожеф
 72. Грбић Дарко
 73. Грбић Јелена – породична
 74. Грбић Даринка – породична
 75. Радосавчев Стеван
 76. Бјељац Бране
 77. Кикић Слободан
 78. Бајин Давор
 79. Милосављев Светислав
 80. Рађеновић Мирослав
 81. Влајков Драган
 82. Кришан Ненад
 83. Бјељац Јован
 84. Булић Бојан
 85. Попов Небојша
 86. Голубовић Животије
 87. Голубовић Душан – породична
 88. Дувњак Душко
 89. Бењо Јанош
 90. Стокић Вујадин
 91. Лончар Ксенија
 92. Кос Јадранко
 93. Шарац Синиша
 94. Латковић Дејан
 95. Латковић Данијела – породична
 96. Божић Владимир
 97. Попетру Златко
 98. Мрђен Зденко
 99. Пејаков Петар
 100. Фодор Ладислав
 101. Дражић Дарко
 102. Симић Пејаков Ненад
 103. Момчилов Горан
 104. Барошевић Мирослав
 105. Белинсан Бојан
 106. Миленко Сандић
 107. Бошков Мирослав
 108. Тот Љубиша
 109. Тот Споменка – породична
 110. Шибул Слободан
 111. Сударов Драган
 112. Оличков Зоран
 113. Стојшин Ивица
 114. Делић Славко
 115. Чубрило Радивој
 116. Исаков Маринко
 117. Грбић Мирко
 118. Грбић Милан – породична
 119. Новаковић Миланко
 120. Јаковљевић Данило
 121. Каменовић Богољуб
 122. Комлушки Стеван
 123. Комлушки Срђан – породична
 124. Милутинов Моника
 125. Шкрбић Бранислав
 126. Арсовић Витомир
 127. Терзин Драган – почасни/заслужни члан
 128. Стјепановић Живан – почасни/заслужни члан
 129. Недучин Стева – почасни/заслужни члан
 130. Ћатић Драгутин – почасни/заслужни члан
 131. Рилак Милан – почасни/заслужни члан
 132. Јовић Веселин – почасни/заслужни члан
 133. Штрбац Илија – почасни/заслужни члан
Izrada sajta Tirien