• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16

УДРУЖЕЊЕ
ПЧЕЛАРА КИКИНДА ул. Генерала Драпшина 48 up.kikinda@gmail.com

Редовна Годишња и Изборна Скупштина Удружења пчелара КикиндаДатум објављивања вести:
Број прегледа: 407

На састанку чланова УП Кикинда, одржаном дана 16.01.2022. године, заказана је Редовна Годишња  и Изборна Скупштина Удружења пчелара Кикинда за 13.02.2022. са почетком у 9,00.

Предлог дневног реда редовне годишње Изборне Скупштине Удружења пчелара Кикинда

Избор радних тела

Извештај Надзорног одбора о кворуму

Извештај о раду Удружења пчелара Кикинда за 2021. годину

Извештај о финансијском пословању Удружења пчелара Кикинда за 2021. годину

Извештај о раду пописне комисије и запреми инвентара

Извештај надзорног одбора о пословању Удружења пчелара Кикинда за 2021. годину

Извештај о раду Суда части за 2021. годину

Извештај о раду Комисије за доделу признања за 2021. годину

 

Расправа о поднетим извештајима и плановима и усвајање истих

Избор новог председника и органа управе удружења (Извршни одбор, Надзорни одбор, Суд части, Комисија за доделу признања, Комисија за организовање манифестација, Комисија за заштиту пчела…)

Молимо, у складу са досадашњом позитивном праксом, да чланови удружења благовремено доставе листе својих кандидата за председника, како би се исти могли уврстити у дневно ред и избор. Такође молимо да кандидати припреме за презентацију своје планове и програме рада, као и финансијски план за 2022, како би се могли прочитати на заседању Скупштине и усвојити као планови Удружења за 2022. годину.

Разно

Додела признања заслужним колегама

Све активности у дану одржавања Скупштине МОРАЈУ БИТИ УСКЛАЂЕНЕ СА ТРЕНУТНОМ ЕПИДЕМИОЛОШКОМ СИТУАЦИЈОМ и морају се поштовати све мере које држава прописује. У случају евентуалног погоршања епидемиолошке ситуације, Скупштина ће бити отказана до даљег.

Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
Izrada sajta Tirien