• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16

УДРУЖЕЊЕ
ПЧЕЛАРА КИКИНДА ул. Генерала Драпшина 48 up.kikinda@gmail.com

Одржана редовна годишња Скупштина Удружења пчелара КикиндаДатум објављивања вести:
Број прегледа: 1.024

Данас је у Удружењу пчелара Кикинда одржана редовна годишња Скупштина са Дневним редом како је то ИО и предложио:

1. Избор радних тела
– Радно председништво: Председавајући Саша Чолак, чланови Стева Недучин и Ранко Самарџија
– Записничар: Јелена Грбић
– Оверивачи записника: Сава Попов и Драган Ћатић
2. Извештај Надзорног одбора о кворуму
3. Извештај о раду Удружења пчелара Кикинда за 2015 годину
– Подносилац Саша Чолак – Извештај усвојен једногласно
4. Извештај о финансијском пословању Удружења пчелара Кикинда за 2015 годину
– Известилац Милан Утржан – Извештај усвојен једногласно
5. Извештај о раду пописне комисије и запреми инвентара
– Известилац Предраг Варађанин – Извештај усвојен једногласно
6. Извештај НАДЗОРНОГ ОДБОРА о пословању Удружења пчелара Кикинда за 2015 годину
– Подносилац Председник Надзорног одбора Лаза Данилов – Извештај усвојен једногласно
7. Извештај о раду Суда части за 2015 годину – Извештај усвојен једногласно
8. Програм рада Удружења пчелара Кикинда за 2016 годину
– Предлагач Саша Чолак, председник Извршног одбора – Програм усвојен једногласно
9. Финансијски план Удружења за 2016 годину
– Предлагач Саша Чолак, председник Извршног одбора – Финансијски план усвојен једногласно
– Лимитирање временског периода до кад досадшњи чланови треба да плате чланарину. Предлог је 31 март. Нови чланови се могу учлањивати целе године. Скупштина се изјаснила једногласно да се стари чланови, који чланарину не уплате до 31.03.2016 године третирају као да више нису чланови све док не уплате чланарину за текућу годину
10. Расправа о поднетим извештајима и усвајање истих – Извештаји усвојен једногласно
11. Доношење и ступање на снагу:
– Одлука о наставку радова на изградњи мини хале и ангажовање оних који ће зграду градити по најприхватљивијим условима за Удружење – Одлука донета једногласно
– Предлог Правилника о признањима УП Кикинда – Известилац Јелена Грбић – Правилник усвојен у целости једногласно
– Предлог Правилника о дисциплинској одговорности УП Кикинда – Известилац Душан Чипчић – Правилник усвојен у целости једногласно
– Предлог Пословника о раду Скупштине УП Кикинда –Известилац Саша Чолак – Правилник усвојен у целости једногласно
– Предлог пчеларског кодекса УП Кикинда – Известилац Саша Чолак – Кодекс усвојен у целости једногласно
12. Економат – продавница – Дат налог Извршном одбору да изнађе најбоље решење
13. Гласање о даљем поверењу досадашњем председнику и Извршном Одбору – Поверење Извршном одбору и председнику изгласано једногласно
14. Питања и предлози

 

Скупштина је трајала пуна два сата у врло конструктивном духу, без и једне варнице на шта смо изузетно поносни
Извршни Одбор УП Кикинда се захваљује свим учесницима у раду Скупштине.

Након одржане Скупштине, благајник УП Кикинда Милан Утржан је по сопственој жељи поднео оставку на функцију из личних разлога а присутни чланови ИО, Саша Чолак, Андраш Сабо, Предраг Варађанин и Душко Јањић су усвојили предлог бившег благајника Милана Утржана и председника Надзорног одбора Лазе Данилова да се на ту функцију као вршилац дужности постави колегиница Славица Дангубић из Кикинде.

28/02/2016 у 23:38

Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
Izrada sajta Tirien